Centrul de Zi Sighetu Marmației

Denumire serviciu social:  Complex Servicii Sighetu Marmației

   CENTRUL DE ZI  (CZ)  SIGHETU-MARMAȚIEI

Cod serviciu social: 8891CZ-C-II

Adresa: Sighetu-Marmației, str.Dragoș-Vodă nr. 35-37

Telefon: 0262.312.387

Tip serviciu social: Rezidențial

Categorii de beneficiari: copiii (aflați în situație de risc) în calitate de beneficiari și părinții acestora.

Activități desfășurate în cadrul serviciului social: prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii și de asemenea activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor.

Capacitatea serviciului social: 20  posturi

Resurse umane:   2  posturi

Finanțare serviciu social: Buget – Consiliul Județean Maramureș

Administrare site | Administrare website | Realizare site