Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si actualizata si Hotararea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș este organ de specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Judetean Maramureș, cu activitatea decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte in grad si tip de handicap, respectiv admiterea / respingerea masurilor de protectie pentru adulti.

Comisia de evaluare înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş are urmatoarea componenţă:

  • a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;
  • b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de direcţia judeţeană de sănătate publică Maramureş;
  • c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap în judeţul Maramureş;
  • d) un psiholog;
  • e) un asistent social.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș desfăşoară activitatea decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/2008 privind metodologia de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare  şi a legislaţiei în domeniu.              

Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare referitoare la activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramures de la secretariatul comisiei – telefon 0262.217.009 – interior 18 sau la adresa de e-mail comisieadulti@dgaspcmm.ro.

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site