Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si actualizata si Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă:

a) preşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

a^1) vicepreşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul executiv/directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;

d) un psiholog;

e) un asistent social;

f) un membru licenţiat în ştiinţe juridice şi cu experienţă în dizabilitate.

Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare referitoare la activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramures de la secretariatul comisiei  din Baia Mare, strada Dr. Victor Babeș nr. 54, telefon 0262.217.009 – interior 18 sau la adresa de e-mail comisieadulti@dgaspcmm.ro.

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site