Comisia pentru Protecţia Copilului Maramureș

 

Comisia pentru Protecţia Copilului, prevăzută la art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Comisia respectă, promovează şi garantează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde.

Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:

  • a) secretarul judeţului – preşedinte;
  • b) directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului – vicepreşedinte;
  • c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puţin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană – membru;
  • d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar judeţean, – membru;
  • e) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, de preferinţă un asistent social – membru;
  • f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului – membri.

Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare referitoare la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Maramureș de la secretariatul comisiei – telefon 0262.228.999 – interior 39 sau la adresa de e-mail comisiecopii@dgaspcmm.ro.

 

 

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site