CPRU CM CENTRUL DE ZI

CENTRU PRIMIRE REGIM URGENȚĂ, CENTRU MATERNAL, CENTRU DE ZI
STR. DRAGOȘ VODĂ Nr. 35 -37, Sighetu Marmației, Maramureș
TEL: 0262-312387, TEL/FAX: 0262 – 315575


Centrul de Primire în Regim de Urgență din cadrul Complexului de Servicii CPRU, CM, CZ Sighetu Marmației este un serviciu social care asigură protecţia copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când aceasta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.
CPRU asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.
Beneficiarii CPRU sunt copiii abuzaţi, exploataţi şi neglijaţi în vârstă de minim 7 ani.
Pe durata plasamentului la CPRU Sighetu Marmației sunt urmărite aspectele privind:
- nevoi de sănătate, de îngrijire, de securitate şi promovare a bunăstării,
- nevoi fizice şi emoţionale,
- nevoi de petrecere a timpului liber şi de socializare,
- educaţia formală şi informală,
- modalităţi de menţinere a legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi prietenii.
CPRU asigură beneficiarilor necesarul de hrană, îmbrăcăminte, încălţămimte, rechizite şcolare şi alte echipamente în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil.
Capacitatea CPRU Sighetu Marmației este de 12 locuri.
În prezent se află cu măsura de protecție specială un număr de 2 copii, cu vârsta cuprinsă între 12 ani și 15 ani, o fată și un băiat.
Acest serviciu funcționează din anul 2003.

Centrul Maternal din cadru Complexului Servicii CPRU, CM, CZ Sighetu Marmatiei, este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, organizat pe model familial, având ca misiune formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale şi prevenirea separării copilului de familia sa naturală.
Beneficiarii săi sunt cuplurile mamă-copil aflate în situaţii de risc:
- mame cu copii nou născuţi cu risc de abandon (mame singure, mame minore, mame din familii marginalizate sau sărace);
- mame cu copii care temporar nu au locuinţă sau se confruntă cu probleme care fac dificilă asumarea responsabilităţii pentru satisfacerea nevoilor copiiilor;
- mame gravide sau mame cu vârste sub 18 ani;
- mame și copii, victime ale violenţei familiale;
- cupluri mamă-copil incluse în programe de restabilire a legăturii familiale după ce copilul avut o măsură de protecţie.
Capacitatea Centrului Maternal Sighetu Marmației este de 8 mame şi 10 copii, care beneficiază de găzduire, asistenţă şi suport pe perioadă determinată de timp (maxim 1 an).
În această perioadă de timp se caută un loc de muncă pentru mamă, o posibilă locuinţă sau chirie. Mama este partenerul Centrului Maternal pe toată perioada rezidenţială, inclusiv în ceea ce priveşte căutarea şi asigurarea condiţiilor de care va beneficia după expirarea perioadei rezidenţiale.
Centrul Maternal sprijină cuplul mamă-copil în mod individualizat şi personalizat în demersul de asumare a rolului matern. De asemenea cuplul mamă-copil este sprijinit în vederea dezvoltării autonomiei care favorizează integrarea acestuia în familie şi comunitate.
Activităţile specifice desfăşurate în cadrul Centrului Maternal sunt activităţi de educaţie şi consilierea beneficiarelor cu privire la igiena şi îngrijirea personală, acordarea primului ajutor, nutriţie şi dietă, schema de vaccinări a copilului, educaţie contraceptivă şi sexuală, activităţi de pregătire a părăsirii instituţiei de către cuplul mamă-copil, atât pentru reintegrarea socio-profesională cât și pentru susţinerea reintegrării şi menţinerea legăturilor familiale, consiliere judică.
În prezent, la Centru Maternal Sighetu Marmației sunt găzduite 3 mame cu 11 copii, mamele cu vârsta cuprinsă între 22 și 31 ani, iar copiii 6 fete și 5 băieți cu vârsta cuprinsă între 11 luni și 12 ani.
Acest serviciu funcționează din anul 2003.

Centrul de Zi din cadrul Complexului CPRU, CM, CZ Sighetu Marmației este un serviciu destinat prevenirii abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere şi socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, care oferă şi activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor.
Copiii beneficiază de serviciile CZ o perioadă determinată, până când situaţia socio-economică a părinţilor se ameliorează.
Serviciile oferite la CZ sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, precum şi serviciilor oferite de către unităţile de învăţământ, corespunzător nevoilor individuale ale copilului, în contextul său socio-familial.
Programul CZ este adecvat nevoilor individuale, activităţile desfășurate sunt diversificate pentru fiecare copil în parte, acestea fiind aduse la cunoştinţa părinţilor.
Capacitatea Centrului de Zi este de 30 de copii, organizaţi în două ture.
Programul este flexibil, în funcţie de programul de muncă al părinţilor și programul la școală al copiilor.
Benefiaciarii Centrului de Zi frecventează învăţământul preşcolar şi şcolar de masă, iar în cadrul Centrului de Zi desfăşoară activităţi de pregătire şcolară, activități ludice, de socializare, de recreere și consiliere.
De asemenea la Centrul de Zi este asigurată hrana beneficiarilor (prânz și gustare de după amiază) pe durata frecventării sale.
În prezent beneficiază de serviciile Centrului de Zi un număr de 9 copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și14 ani, 5 fete și 4 băieți.
Acest serviciu functionează din anul 2003.

Administrare site | Administrare website | Realizare site