LEGISLATIE


Această secţiune a site-ului este dedicată tuturor actelor normative din domeniul asistenţei sociale.

www.cdep.ro

SUPERLEX – Biblioteca de acte normative a Ministerului Justiţiei

HOTĂRÂRE nr. 1764 din 22 decembrie 2005 privind actualizarea alocaţiei sociale

HOTĂRÂRE nr. 197 din 9 februarie 2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap

HOTĂRÂRE nr. 218 din 7 martie 2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor

HOTĂRÂRE nr. 261 din 17 aprilie 2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului

HOTĂRÂRE nr. 427 din 25 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂRE nr. 503 din 24 aprilie 2003 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza cărora se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate

HOTĂRÂRE nr. 539 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate

HOTĂRÂRE nr. 552 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor

HOTĂRÂRE nr. 611 din 27 iunie 2001 privind aprobarea Programului de interes naţional în domeniul protecţiei copilului

HOTĂRÂRE nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist

HOTĂRÂRE nr. 773 din 18 iulie 2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială

HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private

HOTĂRÂRE nr. 1007 din 1 septembrie 2005

HOTĂRÂRE nr. 1156 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind eliminarea muncii copilului

HOTĂRÂRE nr. 1177 din 2 octombrie 2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

LEGE nr LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

LEGE nr. 343 din 12 iulie 2004

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) – Republicare

LEGE nr. 488 din 10 noiembrie 2004 privind serviciile sociale

LEGE nr. 515 din 28 noiembrie 2003 privind serviciile sociale

ORDIN nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă

ORDIN nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

ORDIN nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

ORDIN nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

ORDIN nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

ORDIN nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist

ORDIN nr. 54 din 29 februarie 2000 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate

ORDIN nr. 61 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

ORDIN nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat

ORDIN nr. 101 din 15 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal

ORDIN nr. 123 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire

ORDIN nr. 132 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii

ORDIN nr. 137 din 23 septembrie 2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti

ORDIN nr. 175 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap

ORDIN nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat

ORDIN nr. 186 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Metodologiei de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional

ORDIN nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice

ORDIN nr. 205 din 27 februarie 2008

ORDIN nr. 216 din 17 februarie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii de transport cu metroul şi cuantumul acestei

ORDIN nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie,

ORDIN nr. 299 din 12 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale

ORDIN nr. 363 din 23 noiembrie 2005 pentru aprobarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap

ORDIN nr. 373 din 4 august 2003 pentru stabilirea documentelor justificative şi a modalităţii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii

ORDIN nr. 491 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistentă medico-sociale

ORDIN nr. 707 din 28 septembrie 2000 privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor

ORDIN nr. 794 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav

ORDIN nr. 1306 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap

ORDIN nr. 1883 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap

ORDIN nr. 1887 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice

ORDIN nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap,

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

ORDONANŢĂ nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea şi completarea privind serviciile sociale

 

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site