Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de DGASPC Maramureș pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
21/10/2019
Rezultatul probei scrise la concursul organizat de DGASPC Maramureș pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante, conform anunțului nr. 38133/02.10.2019
25/10/2019

DGASPC Maramureș anunță modificări în ceea ce privește organizarea concursului publicat în data de 04.10.2019

Nr. 41060/21.10.2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES

ANUNTA

modificări în ceea ce privește organizarea concursului publicat în data de 04.10.2019, astfel:

 

Concursul va consta in proba scrisa, care va avea loc in data de 24.10.2019 , ora 12.00, si interviul, care va avea loc în data de 30.10.2019 , ora 12.00, la Scoala „Vasile Alecsandri” (nr. 5), situata pe  strada Pasunii nr. 2A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la secretarul comisiei de concurs, doamna Racolta Dana din cadrul  Biroului Management  Resurse Umane al DGASPC, str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999 interior. 27.

 

Director general,

Alina COSTE-MĂDĂRAS

Administrare site | Administrare website | Realizare site