Continuă selecția persoanelor care vor face parte din grupul țintă în vederea realizării activităților prevăzute în proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”
19/02/2020
Documentația de atribuire pentru Servicii de catering
20/02/2020

DGASPC Maramureș continuă recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș continuă în anul 2020 recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali profesioniști, prin intermediul proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști vor formula o cerere adresată DGASPC Maramureș, la care vor anexa copii după actele de stare civilă, copii după actele de studii și cazier judiciar. Solicitanții se pot adresa Serviciului Management de Caz pentru Alternative de Tip Familial din cadrul DGASPC Maramureş, strada Banatului nr. 1, Baia Mare, camerele 111 şi 112, sau la telefon 0262-228.999, interior 23 şi 24, pentru mai multe informații legate de procesul de evaluare, instruire și atestare.

Autoritatea Națională pentru  Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a identificat oportunitatea de finanțare și implementare la nivel național, prin parteneriate cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a Proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 2014+ : 127169. Proiectul vizează reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea și extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști, perioada de implementare a proiectului fiind de 120 luni. Rețeaua de asistenți maternali profesioniști a DGASPC Maramureș, care are calitatea de Partener 9, se va extinde în perioada de implementare a proiectului cu 135 de noi asistenți maternali.

Până la această dată, prin intermediul Proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 2014+ : 127169, în Maramureș au fost angajați 36 de asistenți maternali profesioniști, cu sprijinul cărora au beneficiat de o măsură de protecție specială 52 de copii.

Administrare site | Administrare website | Realizare site