1 an de la înființarea serviciilor sociale din cadrul Proiectului VENUS, destinate victimelor violenței domestice
05/03/2021
BULETIN INFORMATIV 2020
26/03/2021

Documentele necesare pentru încheierea convențiilor privind transportul persoanelor cu dizabilități

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș aduce la cunoștința operatorilor de transport care doresc să încheie convenția privind transportul persoanelor cu dizabilități modalitatea de transmitere a documentelor necesare, potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 104/140/2021 pentru stabilirea modelelor de convenții privind transportul persoanelor cu handicap.

Documentele care stau la baza încheierii convențiilor de transport rutier pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

  1. Adresa operatorului de transport rutier, prin care se solicită încheierea unei convenții de colaborare pentru transportul beneficiarilor legii;
  2. Licența pentru transport rutier de persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română, denumită în continuare ARR, valabilă la data încheierii convenției;
  3. Licența (licențele) de traseu, eliberată de ARR operatorului de transport rutier de persoane, valabilă la data încheierii convenției;
  4. Graficul de circulație al licenței de traseu;
  5. Tarifele practicate pentru care s-a încheiat convenția (tarifele practicate pentru călătoriile gratuite de care beneficiază persoanele cu handicap trebuie să fie identice cu cele afișate la casele de bilete ale operatorului de transport rutier, valabile și pentru celelalte categorii de persoane;
  6. Certificatul de înregistrare al operatorului de transport rutier, din care să rezulte obiectul principal de activitate.

Operatorii de transport interesați vor depune documentele necesare încheierii convențiilor la sediul DGASPC Maramureș din municipiul Baia Mare, strada Banatului nr. 1, sau le pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail office@dgaspcmm.ro.

Director general,

ALINA COSTE MĂDĂRAS

Administrare site | Administrare website | Realizare site