Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Carpați

Denumire serviciu social: Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Carpați

Cod serviciu social: 8899 CZ-D-I

Adresa: Vișeu de Sus, strada Carpați nr. 25

Telefon & Fax: 0262.353.770

Tip serviciu social: centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități.   

Categorii de beneficiari: persoane adulte cu dizabilități

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

 • Informare
 • Evaluare
 • Recuperare/Reabilitare funcțională
 • Integrare/Reintegrare
 • Asistență medicală
 • Servicii de suport
 • Îngrijire personală
 • Integrare socială și participare
 • Hrană
 • Reabilitare și ambient: mici amenajări, reparații etc.
 • Asistență medicală

Capacitatea serviciului social:  15 locuri

Resurse umane: 12 (inspector de specialitate 1; asistent medical principal 2; instructor educator pentru activități de resocializare S 1; pedagog de recuperare PL 1; animator socio-educativ 1; asistent social S-Debutant 0,5; kinetoterapeut S 0,5; lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență M 4; muncitor calificat - Bucătar M 1).

Finanțare serviciu social: buget, sponsorizări, donații.

Administrare site | Administrare website | Realizare site