Rezultatele obținute la proba scrisă a examenului organizat în data de 16 martie 2020, pentru promovarea în treapta profesională superioară a personalului contractual din cadrul DGASPC Maramureș
16/03/2020
Anunț de participare simplificat pentru achiziția de servicii medicale- evaluare în vederea încadrării în grad și tip de handicap- Cod CPV 85121200-5
25/03/2020

Informare privind desfășurarea activității în cadrul DGASPC Maramureș în perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Având în vedere contextul actual al măsurilor impuse la nivel național de prevenire a infectării cu Coronavirus, precum și Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș anunță că își continuă activitatea, asigurând serviciile în conformitate cu legislația în vigoare prin intermediul mijloacelor alternative de comunicare, iar deplasările în teren ale angajaților, precum și deplasările cetățenilor la sediile instituției noastre se vor efectua doar în situații de urgență.

  • Activitatea de relații cu publicul și audiențele pentru cetățeni se vor desfășura în această perioadă on-line, telefon/fax, corespondență poștală. Astfel, în sprijinul persoanelor care au nevoie de informații, solicitările se pot transmite la adresa de e-mail office@dgaspcmm.ro, la telefon 0262-228.999, fax 0262-228.322 (Protecția Copilului) și telefon/fax 0262-217.009 (Protecția Persoanei Adulte cu Dizabilități).
  • Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență, conform art. 39 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

 Pentru ca activitatea să fie eficientă, vă rugăm să ne contactați doar la numărul de telefon alocat domeniului de activitate al instituției care corespunde, punctual, nevoii de informare, unde veți fi îndrumați în permanență de specialiștii noștri:

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Telefon/Fax: 0262-217.009 sau 0753-317.010 sau 0787-886.103

E-mail: sec_adulti_mm@dgaspcmm.ro (la această adresă pot fi transmise documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte cu dizabilități)

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului

Telefon: 0262-228.999, interior 29, 0753-317.031, Fax: 0262-228.322

E-mail: sec_copii_mm@dgaspcmm.ro (la această adresă pot fi transmise documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap a copilului)

Biroul Evidență și Plată Prestații Sociale Persoane cu Handicap

Telefon/Fax: 0262-217.009 sau 0787-890.943

E-mail: prestatii@dgaspcmm.ro (la această adresă pot fi transmise cererile și documentele necesare pentru obținerea biletelor de transport interurban, legitimațiilor pentru transport urban și rovignetelor gratuite, care vor fi trimise apoi solicitantului la adresa de domiciliu prin Poșta Română, cu confirmare de primire).

Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale

Telefon/fax: 0262-228.999 sau 0787-893.312, Telefonul Copilului 0262-983

E-mail: abuz@dgaspcmm.ro

Toate măsurile dispuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 în centrele rezidențiale și în structurile de specialitate din cadrul DGASPC Maramureș pot fi consultate pe pagina de internet www.dgaspcmm.ro, secțiunea Info COVID-19.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site