COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE – LOCUINȚĂ PROTEJATĂ VENUS

Telefon: 0262.215.853; 0787.874.378.

Locuinţa protejată Venus din cadrul Complexului de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice, cod 8790 CR-VD-III, este unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 46/28.02.2020, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș (DGASPC Maramureș).

Scopul serviciului Locuință protejată “Venus” este de a asigura, pentru o perioadă de până la un an, victimelor violenței domestice: cazare, consiliere psihologică, consiliere socială, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru tranzitul la o viață independentă, în cadrul unei rețele naționale inovative de locuințe protejate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice create în cadrul proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin POCU 2014-2020.

Beneficiarii Locuinței Protejate “Venus” sunt:

  • a) adulți victime ale violenței domestice;
  • b) cupluri părinte/reprezentant legal – copil.

Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, Anexa 3 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice.

Locuința protejată funcționează într-o clădire renovată și dotată conform standardelor de calitate și este compusă din: trei dormitoare, cameră de zi, sală de mese, bucătărie, birou responsabil servicii sociale, cabinet de consiliere vocațională, grup de suport, cabinet asistență socială  și cinci băi. Dispune de curte interioară, unde se pot planta flori și cultiva legume.

Locuința protejată VENUS este operațională începând cu data de 04.03.2020 și oferă victimelor violenței domestice următoarele servicii:

  • cazare temporară și asigurarea voucherelor de hrană;
  • evaluare socială, psihologică și vocațională;
  • grup de suport;
  • consiliere vocațională și juridică;
  • servicii de acompaniere socială și profesională.
Administrare site | Administrare website | Realizare site