Documentația de atribuire – Servicii de catering pentru beneficiarii din cadrul DGASPC Maramureș, Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Sighetu Marmației
29/01/2021
Anunț de participare simplificat – Servicii psihologice DGASPC MM CTF1 Ogna Șugatag și CTF 2 Ogna Șugatag
05/02/2021

Proiectul privind înființarea unui centru respiro pentru persoanele cu dizabilități din Maramureș, declarat eligibil de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a admis proiectul depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș privind înființarea unui centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în cartierul Firiza din municipiul Baia Mare.

Proiectul a fost declarat eligibil în urma evaluării propunerii din cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” pentru anul 2020 – secțiunea 7.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  • Înființarea unui nou serviciu social prin reabilitarea unei clădiri care va fi destinată unui centru de tip respiro cu o capacitate de 5 locuri, ce va răspunde nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea reprezentantului legal, a asistentului personal sau a asistentului personal profesionist din județul Maramureș, în vederea prevenirii instituționalizării;
  • Acordarea de servicii de specialitate pe perioadă determinată pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea reprezentantului legal sau a asistentului personal sau a asistentului personal profesionist în vederea creșterii calității vieții acestora;
  • Creșterea gradului de conștientizare și informare a populației cu privire la problematica persoanelor adulte cu dizabilității aflate în îngrijirea reprezentantului legal, a asistentului personal sau a asistentului personal profesionist.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele adulte cu dizabilități, iar beneficiarii indirecți sunt reprezentanții legali sau asistenții personali sau asistenții personali profesioniști, astfel încât autoritățile locale să nu întâmpine dificultăți în acordarea concediilor de odihnă asistenților personali.

Bugetul total al proiectului, care are termen de implementare data de 30 noiembrie 2021, este de 1.483.023,67 lei, din care 552.000,00 lei de la autoritatea finanțatoare și 931.023,67 lei contribuția solicitantului. Proiectul a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din data de 15 ianuarie 2021.

 

Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT

Administrare site | Administrare website | Realizare site