Sărbătorile de iarnă la C.R.C.N.S. Sighetu Marmației
23/12/2014
COMUNICAT DE PRESĂ
04/02/2015

COMUNICAT – RAPORT – SINTEZĂ 2014

COMUNICAT – RAPORT SINTEZĂ D.G.A.S.P.C. MARAMUREȘ – ANUL  2014

 

 

În cursul anului 2014 activitatea specializată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Maramureș s-a desfășurat pe axele specifice, situația beneficiarilor și a finanțării prezentându-se statistic astfel:

 

I. Componenta Protecția copilului

Un numar de 1392 copii/tineri beneficiază de servicii, dupa cum urmează:

– în centru de zi: 7;

– în centrul de recuperare pentru copilulul cu handicap: 29;

– în servicii de tip familial (plasament familial la rude până la gradul IV/alte familii/ persoane, asistență maternală, tutelă): 966;

– în servicii de tip rezidențial (Centrul de plasament asistență și sprijin pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție, case de tip familial, centre de primire în regim de urgență, centre maternale): 336;

– în servicii de tip rezidențial aflate în subordinea organizațiilor private autorizate (OPA): 54.

Pînă la momentul de față pentru un număr de 254 de copii/tineri a încetat masura de protectie prin :

– reintegrare în familia naturală: 95 cazuri;

– efectul legii: 105 cazuri;

– alte cauze ( declinare de competență, transfer în alt județ, înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgență cu măsura plasamentului): 54 cazuri.

 

Au intrat în sistemul de protecție un număr de 204 copii/tineri  (în centru de zi, în centrul de recuperare pentru copilul cu handicap, în asistență maternală, în plasament familial, în case de tip familial, în centre maternale, în centre de primire în regim de urgență, în servicii rezidențiale aflate in subordinea OPA). Tot în acest număr sunt cuprinși copiii pentru care a fost înlocuită măsura plasamentului în regim de urgență cu măsura plasamentului.

 

În evidențele Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Maramureș sunt înregistrați un număr de 1730 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii care provin din 1117 familii.

Comunicarea datelor către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș privind copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate a fost făcută de 46 primării din județul Maramureș, dintr-un număr total total de 76 primării.

 

În anul 2014 Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Maramureș a fost sesizată pentru un număr de  330 cazuri de abuz, din care 291 au fost sesizări confirmate.

 

În materia adopțiilor :

– 13 sentințe civile definitive și irevocabile de deschidere a procedurii adopției interne;

– 4 sentințe civile definitive și irevocabile de încredințare în vederea adopției;

– 1 sentință civilă în curs de definitivare de încredintare în vederea adopției;

– 3 Sentințe civile definitive și irevocabile de încredintare în vederea adopției date de alte Tribunale din țară ( alt județ);

– 3 sentințe civile în curs de definitivare de încredințare în vederea adopției date de alte Tribunale din țară (alt județ);

-7 sentințe civile definitive și irevocabile de încuviințare în vederea adopției;

– 1 sentință civilă în curs de definitivare de încuviințare în vederea adopției.

 

 

II. Componenta Protecția persoanei adulte cu handicap

Un număr de 478  adulți cu handicap beneficiază de servicii, după cum urmează:

– în servicii de tip rezidențial (centre de recuperare și reabilitare a persoanei cu handicap – CRRPH-uri, centru de îngrijire si asistență): 430;

– în centru de zi: 48 ( din care 11 din familie și 37 din CRRPH-uri).

Pînă la momentul de față :

– 9 persoane adulte cu handicap au intrat in sistem;

– 2 reintegrări;

– 1 ieșire la un centru privat.

 

Numărul total al persoanelor încadrate în grad de handicap aflate in evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramures  este de 17103 din care:

– 15311 adulți;

– 1792 copii.

 

III. Situația finanțării :

            În anul 2014 bugetul alocat total al DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protectia Copilului Maramureș a fost în sumă de 88.500 mii lei (aproximativ), acesta fiind defalcat, cu aproximare, după cum urmează pentru susținerea activităților specifice instituției :

1. – prestații sociale pentru persoanele cu dizabilități : 50.678 mii lei, din care :

– plata indemnizațiilor acordate celor 17103 persoane cu dizabilități : 48.973 mii lei;

– plata transportului persoanelor cu dizabilități : 1.669 mii lei;

– plata dobânzilor la creditele cu dobîndă subvenționată acordate persoanelor cu dizabilități : 36 mii lei.

2. – finanțarea cheltuielilor necesare funcționării componentei Protecția copilului : 24.920 mii lei;

3. – finanțarea cheltuielilor necesare funcționării componentei Protecția persoanei adulte cu hándicap : 11.073 mii lei;

4. – finanțarea proiectelor în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Maramureș are calitatea de solicitant sau partener : 1.918 mii lei.

 

 

 

* Toate informațiile prezentate în comunicat sunt centralízate la nivelul datei de 30.XI.2014.

Administrare site | Administrare website | Realizare site