Rezultat selectie dosare, examen promovare grad profesional
09/07/2019
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional superior
12/07/2019

Servicii sociale integrate ȋn Municipiul Sighetu Marmaţiei

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramures, în calitate de beneficiar, ȋn parteneriat cu Municipiul Sighetu Marmaţiei, implementează Proiectul Servicii sociale integrate ȋn Municipiul Sighetu Marmaţiei”, ȋn cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”  lansat de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

Scopul proiectului este de a dezvolta un sistem complementar, comprehensiv şi funcţional de servicii sociale alternative de sprijin – 4 locuințe protejate și un centru de zi,  ȋn municipiul Sighetu Marmaţiei, ȋn vederea dezinstituţionălizării unui număr de 40 de persoane cu dizabilităţi de la Centrul de Recuperarea şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmaţiei şi prevenirea instituţionălizarii persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.

Valoarea proiectului pe surse de finanţare:

  1. suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare 2.552.560,00 lei
  2. contribuţia proprie a solicitantului 1.607.034,10 lei
  3. buget total proiect: 4.159.594,10 lei.

Perioada de implementare:  15.03.2019 – 30.11.2020.

Director general,

Alina COSTE-MĂDĂRAS

Administrare site | Administrare website | Realizare site