Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș  desfășoară, în principal, următoarele activități:

 • pune in aplicare prevederile legislației privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a legislației privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte, precum și a legislației privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • asigură informarea oricărei persoane care se adresează serviciului în probleme medico-psiho-sociale;
 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menținerea încadrării în grad și tip de handicap a unei persoane;
 • recomandă măsurile de protecție a persoanei adulte cu handicap, în condițiile legii;
 • evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților se face de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureș.

 

Acte necesare pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte

 • Cerere-tip – conform HG 430/2008 (poate fi obținută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau site-ul dgaspcmm.ro, secțiunea Formulare);
 • Act de identitate în termen de valabilitatecopie xerox (originalul il prezinta la evaluare);
 • Act doveditor al venitului, după caz:

– Adeverință de salariatîn original (în cazul salariaților, nu mai veche de 3 luni);

– Decizie de pensionareîn copie (indiferent de felul pensiei, în cazul pensionarilor de ex:  pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate-decizie asupra capacității de muncă cu specificarea datei de revizuire, pensie de urmaș, pensie CAP, pensie anticipată etc.) și un cupon pensie recentîn original;

– Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice – pentru persoanele care nu realizează venit (nu mai veche de 3 luni)– în original.

 • Scrisoare medicală recentă (cf. HG 430/2008) de la medicul de familieîn original;
 • Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului afecțiunii, a stării prezente de sănătate, a tratamentului urmat, procedura terapeutică actuală și, după caz, data debutului afecțiunii în original (nu mai vechi de 3 luni);
 • Alte acte medicale: bilete de ieșire din spital, analize medicale, copii fișe dispensarizare, după caz, prima internare, internarea cu AVC, intervenția chirurgicală, biopsia, livret militar pentru cine a fost scutit de armată pe motiv de boală etc., în funcție de specificul afecțiunii sau la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă;
 • Ancheta socială – model din HG 430/2008, efectuată de Primăria în raza căreia își are domiciliul persoana care solicită evaluarea (nu mai veche de 3 luni) – în original.

 

 1. La reevaluare, dacă ați mai fost evaluat, indiferent de valabilitatea certificatului anterior:
 2. Cerere-tip – conform HG 430/2008 (poate fi obținută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau site-ul dgaspcmm.ro, secțiunea Formulare);
 3. Act de identitate în termen de valabilitatecopie xerox (originalul îl prezintă la evaluare);
 4. Documentele menționate în anexa ultimului certificat de handicap emis.

Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap se obțin de la Serviciul de  Evaluare Complexă  a Persoanelor  Adulte cu Handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș situat în municipiul Baia Mare, strada Dr. Victor Babeș nr. 54.

Program cu publicul: de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00.

Telefon: 0262-217009, interior 14.

E-mail: sec_adulti_mm@dgaspcmm.ro (la această adresă de e-mail se pot transmite  documentele necesare evaluării în vederea încadrării în grad de handicap).

Administrare site | Administrare website | Realizare site