Sesizări și petiții online


Trimiteți o Sesizare/Petiție


Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în scopul soluționării petiției.
Toate câmpurile marcate cu asterisc* sunt obligatorii. Conform art. 7 din Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările aduse prin Legea de aprobare nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.
Răspunsul petiției se va comunica pe adresa de e-mail menționată în petiție. Vă rugăm să furnizați o adresă de e-mail validă.
Administrare site | Administrare website | Realizare site