SOLICITARE INFORMATII

 

Funcționarii publici responsabili cu difuzarea informațiilor publice la nivelul D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt domnii Mândru Adrian, numit în funcția publică de șef serviciu la Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT, respectiv Coza Vasile, numit în funcția publică de consilier superior în cadrul Compartimentului Comunicare, Registratură și IT.

Solicitările privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și petițiile formulate conform prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și competările aduse prin Legea de aprobare nr. 233/2002, pot fi transmise și prin intermediul poștei electronice, la adresa office@dgaspcmm.ro. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT poate fi contactat la telefon 0262.228.999, interior 17.


HG nr. 123-2002 Norme Metodologice de Aplicare a Legii 544-2001
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Ordonanta nr. 27-2002 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Tipizat Cerere informatii de interes public
Tipizat Reclamatie administrativa 1 - raspuns negativ
Tipizat Reclamatie administrativa 2 - nu s-a raspuns in termen
Administrare site | Administrare website | Realizare site