Studiu privind situația tinerilor care au părăsit sistemul de protecție
16/01/2020
DGASPC Maramureș organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unor funcții contractuale temporar vacante
22/01/2020

Specialiști cu atribuții în asistența socială ai primăriilor din zona Lăpuș, prezenți la o întâlnire de lucru la DGASPC Maramureș

Specialiști cu atribuții în asistența socială din primăriile Copalnic Manastur, Coroieni, Cupseni, Cernesti, Dumbravita, Grosii Tiblesului, Lapus, Vima Mica, Suciu de Sus și Băiuț au participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Serviciului Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale și Biroului Monitorizare, Strategii, Programe și Coordonare Locală din cadrul DGASPC Maramureș.
 
Pe ordinea de zi a ședinței a fost inclusă îndrumarea metodologică privind atribuțiile și funcțiile direcției de asistență socială organizată in subordinea consiliilor locale ale oraselor/ compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor, conform Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, Anexele II și III.
 
Participanții au discutat, de asemenea, despre înființarea, respectiv reactivarea structurilor comunitare consultative conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului (art. 113 si art. 114), dezbaterile axându-se pe importanta atragerii de specialisti (asistenti sociali, psihologi) in serviciile publice la nivel local, pentru o gestionare eficienta a cazuisticii sociale (de exemplu prin cooptare de voluntari).
 
Un alt aspect adus în discuție în cadrul întâlnirii a fost cel referitor la îndrumarea metodologica a specialistilor directiei de asistenta sociala din subordinea primariilor/ compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor cu privire la prevenirea separarii copilului de familia sa (conform art. 39 din Legea 272/2004 si pentru intocmirea planului de servicii conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
Administrare site | Administrare website | Realizare site