CASA DE TIP FAMILIAL TARGU LAPUS

C.T.F TÂRGU LĂPUȘ a fost infiintata prin HCJMM nr. 63/2003 și este un serviciu de tip rezidential fara personalitate juridica, subordonat direct D.G.A.S.P.C Maramures.

   

Acest serviciu  are o capacitate de 12 locuri si este destinat copiilor si tinerilor scolari cu deficiente.

    

Functioneaza intr-un corp de cladire destinat sa  asigure  protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv de parintii sai, ca urmare a stabilirii masurii de plasament in conditiile Legii nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

Ca si structura de personal, C.T.F TARGU LAPUS functioneaza cu un numar de 7 pedagogi sociali, un asistent medical, un bucatar si un sofer. Managementul de caz este asigurat de catre un manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C Maramures, care asigura si coordonarea acestui serviciu. Momentan in serviciu se afla un numar de 8 beneficiari.

 

In ceea ce priveste principiile care stau la baza functionarii acestui serviciu, acestea se pliaza pe principiile generale care guverneaza sistemul national de asistenta sociala, precum si pe principiile specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie, la care România este parte, precum si in standardele de calitate aplicabile.

Administrare site | Administrare website | Realizare site