TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

 

Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Drepturile Pesoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopții

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul celor 41 de județe și 6 sectoare ale municipiului București

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Accesează Obiectivele specifice și progresul proiectului pe scurt

Administrare site | Administrare website | Realizare site