DGASPC Maramureș organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcții contractuale vacante
20/11/2019
16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor (25 noiembrie – 10 decembrie)
25/11/2019

Termene noi pentru depunerea dosarelor – grup țintă – Proiect “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Vă aducem la cunoștință că a fost prelungit termenul în vederea depunerii dosarelor pentru selecția persoanelor care vor face parte din grupul – țintă, în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de  către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de lider de proiect,  în parteneriat cu DGASPC Maramureș.

Vă prezentăm noile termene din Metodologia de selecție pentru Grupul Țintă.

CALENDARUL DE SELECȚIE

Etapa Perioada derulării
Elaborarea metodologiei și criteriilor de selecție a grupului țintă, a anexelor 01  septembrie 2019 – 30 septembrie 2019
Activități de informare în rândul – Partenerilor Asociați 23 septembrie 2019 – 31 octombrie 2019
Lansarea procedurii de selecție 07 octombrie 2019 – 31 octombrie 2019
Depunerea dosarelor de candidatură 01 noiembrie 2019 – 20 decembrie 2019
Selectarea GT 20 decembrie 2019 – 17 ianuarie 2020
Publicarea/Comunicarea  rezultatelor inainte de contestatii 20 ianuarie 2020
Depunerea contestațiilor 22 ianuarie 2020
Analiza contestațiilor 31 ianuarie 2020
Informare cu privire la rezultatele selecției și publicarea listelor finale 31 ianuarie 2020

Mai multe informații legate de selecția privind includerea în grupul țintă, se regăsesc pe site-ul www.dgaspcmm.ro. Persoane de contact DGASPC Maramureș: Lenuța Plitan (asistent social), Daniela Covaciu (psiholog), Adriana Sabău (consilier vocațional).

Administrare site | Administrare website | Realizare site