DOCUMENTAȚIE – Servicii de catering 2019 pentru beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sighet din cadrul DGASPC Maramureș
28/01/2019
Rezultatul probei de interviu la concursul din data de 21 ianuarie 2019
29/01/2019

DGASPC Maramureș recrutează solicitanți în vederea evaluării/atestării ca asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș recrutează solicitanți în vederea evaluării/atestării ca asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,  finanțat din Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, cod SMIS 2014+: 127169 (nr:POCU/480/4/19/127169).

Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani și are un buget de 568.985.570 euro.

Prin intermediul proiectului, până la sfârșitul anului 2023, actuala rețea de asistență maternală de la nivel național va fi extinsă cu aproximativ 4.000 de persoane și 15.000 de asistenți maternali din sistem vor beneficia de formare profesională continuă.

Pentru informații suplimentare, cei interesați să obțină atestarea ca asistent maternal profesionist se pot adresa Serviciului Management de Caz pentru Alternative de Tip Familial din cadrul DGASPC Maramureș, strada Banatului nr. 1, Baia Mare, camerele 111 și 112, sau la telefon 0262-228.999, interior 23 și 24.

Administrare site | Administrare website | Realizare site