Programul de masterat STUDII ROME
07/07/2016
Anunț achiziție directă
22/08/2016

Cardul European pentru Dizabilitate – fără bariere prin Europa!

Copiii şi adulţii cu handicap din Maramureș vor beneficia de Cardul European pentru Dizabilitate, dacă deţin certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. Cardul European pentru Dizabilitate va fi eliberat, la cerere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureș.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în  statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa. Cardul European pentru Dizabilitate va permite recunoașterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în statele membre participante. Titularii de card care călătoresc în alte state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul european.

Serviciile stabilite de fiecare stat membru UE participant la proiect, de care beneficiază persoanele cu handicap în baza cardului, vor fi postate pe site-ul proiectului, www.carddizabilitate.gov.ro. Țările incluse în acest proiect, pe lângă România, sunt Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

“Sunt convinsă că, prin implementarea acestui proiect, vom facilita participarea persoanelor cu dizabilități din Maramureș la viața publică, culturală, la activități recreative, timp liber și sport, participare garantată de Constituție. Tocmai de aceea, consider că un pas către integrarea socială a persoanelor cu dizabilități a fost făcut și prin intermediul acestui proiect-pilot”, a declarat Alina Coste Mădăras, director general al DGASPC Maramureș.

Persoanele îndreptăţite vor depune laDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

a)       domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., a reprezentantului legal al acestuia;

b)       numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv comisia județeană care a eliberat documentul;

c)       o fotografie realizată în anul în curs/tip buletin; în cazul în care se va opta pentru varianta de transmitere a fotografiei în format electronic, se vor păstra aceleaşi dimensiuni ale fotografiei;

d)       număr de telefon fix sau mobil, e-mail;

Cardul european pentru dizabilitate va fi eliberat de către DGASPC Maramureș, în termen de maxim 45 zile de la depunerea cererii, prin persoanele responsabile desemnate în acest sens. Documentul, nominal şi netransmisibil, va fi valabil până în luna august 2020.

cerere-pentru-acordarea-cardului-european-pentru-dizabilitate

Administrare site | Administrare website | Realizare site