Casa de Tip Familial 1 Ocna Șugatag

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial  (CTF) 1 Ocna Șugatag

Cod serviciu social: 8790-CR-C-I

Adresa: Ocna Șugatag, strada Unirii nr. 15 A

Telefon: 0262.374.434

Tip serviciu social:Rezidențial

Categorii de beneficiari: Copii

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

  • Sprijin emoțional și consiliere psihologică
  • Găzduire și îngrijire
  • Educare și formare
  • Socializare, activități culturale de petrecere a timpului liber

Capacitatea serviciului social: 12

Resurse umane: personal de conducere, personal de specialitate, personal administrativ

Finanțare serviciu social: bugetul de stat, donații și sponsorizări

Administrare site | Administrare website | Realizare site