Casa de Tip Familial Ardusat

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial (CTF) Ardusat

Cod serviciu social: 8790CR-C-I, înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Maramureș

Adresa: comuna Ardusat nr. 2, Județul Maramureș

Telefon: 0262.265.055

Tip serviciu social:Rezidențial

Categorii de beneficiari:

 1. a) copii separați, temporar sau definitiv, de părinți, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
 2. b) copii pentru care s-a dispus măsura de plasament în regim de urgență.

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

 • Îngrijire personală
 • Educare
 • Dezvoltare abilități de viață independentă
 • Consiliere psihosocială și suport emoțional
 • Supraveghere
 • Reintegrare familială și comunitară
 • Socializare și activități culturale
 • Cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție
 • Masă: inclusiv preparare hrană caldă, după caz
 • Curățenie
 • Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistenți medicali, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientarevocațională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activități administrative etc.

Capacitatea serviciului social:12 locuri

Resurse umane:  6 educatori; 6 x 1/3 personal comun

Finanțare serviciu social:buget

Administrare site | Administrare website | Realizare site