CASA DE TIP FAMILIAL GEORGE COSBUC

Strada George Coșbuc nr. 5

 

Serviciul social Casa de Tip Familial George Cosbuc este înfiinţat şi administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr.000385, deţine Licenţa de funcţionare definitiva Seria LF nr. 0008014.

 

Scopul serviciului social Casa de Tip Familial George Cosbuc, cu o capacitate de 12 locuri,  este de a asigura  protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

 

Casa de Tip Familial George Cosbuc  funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

Casa de Tip Familial George Cosbuc este înfiinţata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramures nr. 63 din 05.08.2003 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramures.

Administrare site | Administrare website | Realizare site