CASA DE TIP FAMILIAL PANDURILOR

Str. Pandurilor Nr. 1A SIGHETU MARMAŢIEI

TEL : 0262-310239

TEL/FAX: 0262 - 311851

 

 

CTF Pandurilor Sighetu Marmaţiiei asigură condiţii multiple de petrecere a timpului, recreere şi de socializare care contribuie la  dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţionala a copiilor.

Astfel, copiii beneficiază de timp liber în care se pot odihni, relaxa sau pot participa la activităţi specifice vârstei, în funcţie de interesul manifestat de către fiecare beneficiar.

Copiii beneficiază de o locaţie deschisă către comunitate şi integrat într-un sistem de servicii având o capacitate de 12 locuri, cu caracteristici de tip familial care răspunde nevoilor individuale ale acestora. Serviciul este centrat pe copil, pe respectarea drepturilor sale.

În casă  există o bibliotecă, unde beneficiarii au la dispoziţie cărţi pentru lectură obligatorie din cadrul programei şcolare sau cărţi de interes personal, reviste, pliante, broşuri, de asemenea  exista un calculator, la care copiii/tinerii au acces pentru a învăţa sau a-şi îmbunătăţii cunoştinţele calculatoare/informatică sau pentru divertisment.

În prezent pe această locaţie sunt 9 copii (5 fete şi 4 băieţi).

Această locaţie funcţionează din luna februarie 2012.

Administrare site | Administrare website | Realizare site