CASA DE TIP FAMILIAL UNIVERSITATII

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial Universității Baia Mare

Cod serviciu social: 8790-CR-C- I

Adresa: Baia Mare, strada Universității nr. 66

Telefon: 0262215061

Tip serviciu social: rezidențial

Categorii de beneficiari: copii tipici

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

Capacitatea serviciului social: 12

Resurse umane:  5 educatori + 1 bucătar

Finanțare serviciu social: buget, sponsorizări, donații

Administrare site | Administrare website | Realizare site