Centrul de Îngrijire și Asistență Poienile de Sub Munte

 

Strada Principală nr. 1637/H, Poienile de Sub Munte, Maramureș

Tel./fax: 0262-367014

Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Asistenta Poienile de Sub Munte" este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 385/13.05.2014.

Scopul serviciului social "Centrul de Ingrijire si Asistenta Poienile de Sub Munte " ȋl reprezintă protecţia şi asigurarea serviciilor sociale adecvate unui trai decent (informare, evaluare, planificare servicii, ȋngrijire personală, recuperare şi reabilitare, integrare şi reintegrare socială), persoanelor cu dizabilitati cărora aceste servicii nu le pot fi asigurate la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii din comunitate, din diverse motive (de ex. lipsa susţinătorilor legali; imposibilitatea susţinătorilor legali de a menţine persoana cu handicap ȋn familie; lipsa locuinţei; imposibilitatea persoanei cu dizabilitate de a duce un trai independent).

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Ingrijire si Asistenta Poienile de sub Munte " sunt:

a) persoane cu dizabilitati cărora nu li se poate asigura protecţia la domiciliu sau ȋn cadrul altor servicii din comunitate;

b) tineri cu dizabilitati care părăsesc sistemul rezidenţial de protecţie a copilului şi pentru care nu a fost identificată o altă măsură de protecţie viabilă (ex. reintegrare ȋn familia restrȃnsă/extinsă, integrare ȋn comunitate etc).

Strada Principală nr. 1637/H,
Administrare site | Administrare website | Realizare site