Centrul de Îngrijire și Asistență Vasile Alecsandri Sighetu Marmației

Denumire serviciu social: Centrul de Îngrijire și Asistență Vasile Alecsandri Sighetu Marmației

Cod serviciu social: 8790 CR-D-I

Adresa: strada Vasile Alecsandri nr. 1, Sighetu Marmației, județ Maramureș

Telefon: 0262.311.781

Tip serviciu social: centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități

Categorii de beneficiari: persoane adulte cu dizabilități

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:  activități de găzduire, îngrijire personală, asistență medicală, abilitare și reabilitare, terapie ocupațională, kinetoterapie, stimulare psiho-senzorio-motorie, socializare, activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și depășirea situațiilor de dificultate, în vederea reintegrării în familie, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Capacitatea serviciului social: 30 locuri

Resurse umane: 25 posturi

Finanțare serviciu social:  Buget de stat, buget județean și donații.

Administrare site | Administrare website | Realizare site