Centrul de Recuperare pentru Copii cu Nevoi Speciale Sighetu Marmației

Denumire serviciu social: Centrul de Recuperare pentru Copii cu Nevoi Speciale Sighetu Marmației

Cod serviciu social: 8891CZ-C-III

Adresa: Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 35 -37, județ Maramureș

Telefon: 0262.319.018

Tip serviciu social: centru de zi pentru copii cu dizabilități (din comunitate şi din sistemul de protecție a copilului)

Categorii de beneficiari: copii care prezintă dizabilități de tip neuropsihic şi locomotor ȋn vederea prevenirii, limitării și înlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot genera inadaptare, izolare, marginalizare sau excludere socială.

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

 • Consiliere psihologică pentru copii și părinții acestora;
 • Terapie educațională (ludoterapie, ergoterapie, stimulare senzorială);
 • Kinetoterapie;
 • Logopedie;
 • Hidroterapie;
 • Asistență socială;
 • Asistență medicală;
 • Balneo-fizio-terapie.

Capacitatea serviciului social: 35 locuri

Resurse umane:  10,5 posturi

 • Personal de conducere – sef centru
 • Personal de specialitate – psiholog, pedagog de recuperare, educator, asistent medical, asistent BFT, logoped, kinetoterapeut,asistent social, infirmiera
 • Personal administrativ – inspector de specialitate, administrator

Finanțare serviciu social: bugetul de stat, donații/sponsorizări.

Administrare site | Administrare website | Realizare site