Activități și tabere de vară pentru copiii din sistemul de protecție
08/08/2017
15 copii și adulți cu dizabilități, în excursie în nordul Moldovei
05/09/2017

Cererile pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate pot fi depuse până în 15 decembrie 2017

banner-Cardul-European-pt-DizabilitatePerioada de implementare a proiectului “Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa”, prin care sunt eliberate cardurile europene pentru dizabilitate, a fost prelungită până la sfârșitul anului 2017.

Astfel, cererile din partea beneficiarilor vor fi preluate până la data de 15.12.2017.

De asemenea, în această perioadă vor fi activate pachetele de beneficii asociate cardurilor și va fi preluat feed-back din partea utilizatorilor (prin intermediul platformei informatice și a unui serviciu ce urmează a fi contractat de ANPD).

Reamintim că atât copiii, cât şi adulţii cu handicap pot beneficia de Cardul European pentru Dizabilitate, dacă deţin certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. Documentul este eliberat, la cerere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureș.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în  statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa. Cardul European pentru Dizabilitate permite recunoașterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în statele membre participante. Titularii de card care călătoresc în alte state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul european. Țările incluse în acest proiect, pe lângă România, sunt Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

Persoanele îndreptăţite pot depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș, strada Victor Babeș nr. 54, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

a)       domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., a reprezentantului legal al acestuia;

b)       numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv comisia județeană care a eliberat documentul;

c)       o fotografie realizată în anul în curs/tip buletin; în cazul în care se va opta pentru varianta de transmitere a fotografiei în format electronic, se vor păstra aceleaşi dimensiuni ale fotografiei;

d)       număr de telefon fix sau mobil, e-mail.

Documentele pot fi transmise și pe adresa de e-mail dgaspcmm_prestatii@yahoo.com. Cererea pentru acordarea Cardului European pentru Dizabilitate poate fi descărcată și de pe pagina de internet a DGASPC Maramureș – www.dgaspcmm.ro.

Cardul european pentru dizabilitate este eliberat de către DGASPC Maramureș, în termen de maximum 45 zile de la depunerea cererii, prin persoanele responsabile desemnate în acest sens. Documentul, nominal şi netransmisibil, va fi valabil până în luna august 2020.

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site