DGASPC Maramureș transmite prin poștă biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu dizabilități
08/02/2021
1 an de la înființarea serviciilor sociale din cadrul Proiectului VENUS, destinate victimelor violenței domestice
05/03/2021

Tehnologie asistivă: Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164

FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive

Persoane care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului:
1. Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
2. Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;
3. Persoane în vârsta de muncă.

ETAPA 1
CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ?

Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:
– carte de identitate;
– adeverință medicală;
– ultimul document de studii.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
- înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;
- acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

PERSOANA CU DIZABILITĂȚI
- semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;
- participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

ETAPA 2
CE FAC MAI DEPARTE?

Persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI unde depune următoarele documente:
I. Cerere pentru acordarea voucherului;
II. Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
III. Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
IV. Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;
V. Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

ETAPA 3
CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI?

- DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;
- ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite;
- Persoana cu dizabilități
- ridică voucherul de la DGASPC;
- prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
- primește produsul din Lista cu produse.
Administrare site | Administrare website | Realizare site