Clarificare din oficiu privind documentația de atribuire a Contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii medicale-evaluare în vederea încadrării în grad și tip de handicap”
03/02/2022
Prelungirea datei de depunere a ofertelor pentru Contractul de servicii medicale pentru persoanele adulte cu handicap
15/02/2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

DGASPC MARAMUREȘ, cu sediul în municipiul Baia Mare, strada Banatului nr. 1, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „CONSTRUIRE LOCUINȚE PROTEJATE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în comuna Mireșu Mare, sat Tulghieș, fn, nr. cad. 52046, județul Maramureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.00 și la sediul beneficiarului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

Administrare site | Administrare website | Realizare site