Contract servicii medicale pentru persoanele adulte cu handicap
03/02/2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
10/02/2022

Clarificare din oficiu privind documentația de atribuire a Contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii medicale-evaluare în vederea încadrării în grad și tip de handicap”

Administrare site | Administrare website | Realizare site