Documentele necesare pentru încheierea convențiilor privind transportul persoanelor cu dizabilități
16/03/2021
Documentatie de atribuire pentru achizitia de servicii medicale-evaluare in vederea incadrarii in grad si tip de handicap. Data limita de depunere oferte 08.04.2021, ora 14.00
31/03/2021

BULETIN INFORMATIV 2020

BULETIN INFORMATIV 2020

Administrare site | Administrare website | Realizare site