Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 7-11 februarie 2020
06/02/2020
DGASPC Maramureș continuă recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali profesioniști
19/02/2020

Continuă selecția persoanelor care vor face parte din grupul țintă în vederea realizării activităților prevăzute în proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș continuă procesul de selecție a  persoanelor care vor face parte din grupul – țintă în vederea realizării  activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de  către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de lider de proiect,  în parteneriat cu DGASPC Maramureș.

Selecţia dosarelor pentru primii beneficiari care vor face parte din grupul – țintă se realizează după următorul calendar de selecţie.

CALENDARUL DE SELECȚIE

Etapa Perioada derulării
Elaborarea metodologiei și criteriilor de selecție a grupului țintă, a anexelor. 01 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019
Activități de informare în rândul –Partenerilor/ Asociați 23 septembrie 2019 –31 octombrie 2019
Lansarea procedurii de selecție 07 octombrie – 31 octombrie 2019
Depunerea dosarelor de candidatură 1 noiembrie 2019 – 19 februarie 2020
Selectarea GT 20 februarie 2020 – 21 februarie 2020
Publicarea/Comunicarea  rezultatelor inainte de contestatii 21 februarie 2020
Depunerea contestațiilor 24 februarie 2020 – 25 februarie 2020
Analiza contestațiilor 26 februarie 2020
Informare cu privire la rezultatele selecției și publicarea listelor finale 27 februarie 2020 – 28 februarie 2020

Menţionăm că depunerea dosarelor pentru selecţia grupului ţintă se va putea realiza pe toată perioada de implementare a proiectului.

Metodologia de selecție, precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la secretariatul DGASPC Maramureș sau pot fi descărcate de pe pagina de internet  www.dgaspcmm.ro.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@dgaspcmm.ro sau tel. 0262-228999. Persoane de contact DGASPC Maramureș: Lenuța Plitan (asistent social), Daniela Covaciu (psiholog), Adriana Sabău (consilier vocațional).

Administrare site | Administrare website | Realizare site